O MARINI

Marina Bar  smještena  u  u srcu barskog zaliva, na 420 05’ N i 190 05’ E, ima veoma atraktivan geografski i geoprometni položaj. Smještena je u gradskom jezgru, uz samu gradsku plažu okružena kvalitetnom infra i supra strukturom koju čine hoteli, restorani, banke, pošta, Lučka kapetanija.

Zbog svog povoljnog geografskog položaja  Marina Bar je idealna kao polazna luka za plovidbu slikovitom crnogorskom obalom, uvalama i lučicama.

 

Njene prednosti su višestruke: sigurnost, tehnička i kadrovska opremljenost, visok nivo sigurnosti i briga za ljude i imovinu, blizina aerodroma i željeznice. Marina Bar osnovana je 1985. Godine

Guide to AD Marina Bar - Handbook