O MARINI

Marina Bar  smještena  u  u srcu barskog zaliva, na 420 05’ N i 190 05’ E, ima veoma atraktivan geografski i geoprometni položaj. Smještena je u gradskom jezgru, uz samu gradsku plažu okružena kvalitetnom infra i supra strukturom koju čine hoteli, restorani, banke, pošta, Lučka kapetanija.

Zbog svog povoljnog geografskog položaja  Marina Bar je idealna kao polazna luka za plovidbu slikovitom crnogorskom obalom, uvalama i lučicama.

 

Njene prednosti su višestruke: sigurnost, tehnička i kadrovska opremljenost, visok nivo sigurnosti i briga za ljude i imovinu, blizina aerodroma i zeljeznice

Latest Blog

OBAVJEŠTENJE 2-12

Obavještavamo da je u Marini Bar, kao rezultat kampanj

Read More

Obavještenje 1-12

 AD Marina Bar i pored otežane situacije izazvane

Read More

BLUE FLAG MEDITERRANEAN WEEK 2020

Nacionalni operateri programa Blue Flag (Plava zastavic

Read More

OBAVJEŠTENJE AD MARINA BAR POVODOM NEVREMENA

Dana 22.decembra 2019. godine, područje Bara pogodio j

Read More

Saopštenje

AD Marina Bar obavještava da u skladu sa poslovnom pol

Read More

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAMO DA NA GATOVIMA I TERITORIJI MARINA NIJE

Read More

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE DA SVA  PLOVILA ,RASHODOV

Read More

OBAVJEŠTENJE AD MARINA BAR POVODOM IZJAVA U MEDIJIMA O POŽARU NA PODRUČJU MARINE

AD Marina Bar obavještava da požar koji se desio 15.

Read More

PREZENTACIJA MARINE BAR NA UNIVERZITETU U DRAČU

  Na Univezitetu Aleksander Moisiu iz Drača, Alba

Read More

NAUČNA KONFERENCIJA-NOVI PRAVNI REŽIM ZA MARINE

Od  22.-23.novembra 2018. godine u organizaciji Jadran

Read More

Obavještenje o izmjeni termina i mjesta održavanja XVII redovne Skupštine akcionara

Na osnovu čl.18., čl.21.  i čl. 38. Statuta AD Mari

Read More

PLAVA ZASTAVICA- 2018 ZA MARINU BAR

Na dan obilježavanja Međunarodnog dana zaštite živo

Read More

Dnevni red za XVII redovnu skupstinu

Dnevni red za XVII redovnu skupstinu

Read More

STUDIJSKA POSJETA NOVINARA IZ SLOVENIJE

Dana  17. Aprila 2018.godine, kompaniju  AD Marina Ba

Read More

MARINA BAR DOBITNIK SERTIFIKATA SISTEMA GOLD ANCHOR

The Yacht Harbour Association  (TYHA) iz Londona , je

Read More

PREZENTACIJA MARINE BAR U PUBLIKACIJI MONTENEGRO BUSINESS SECTOR 2017/18

PREZENTACIJA MARINE BAR U PUBLIKACIJI MONTENEGRO BUSINE

Read More

MHCL-2017 Pomorska i Lučka logistika – II dio

Agendu za konferenciju – MHCL-2017  Pomorska i L

Read More

Predstavljanje AD Marine Bar kroz projekat SUST-MARINA na međunarodnoj konferecniji MHCL 2017

U Beogradu je u periodu od 4.-6.oktobra, 2017., održan

Read More

SERTIFIKACIJA AD MARINE BAR PLAVA ZASTAVICA

SERTIFIKACIJA AD MARINE BAR PLAVA ZASTAVICA

Read More

XVI REDOVNA SKUPŠTINU AKCIONARA AD MARINA BAR

Na osnovu čl.18. i 38. Statuta AD Marina Bar  i član

Read More

AD Marina Bar član prestižne asocijacije svjetskih marina

AD Marina Bar je zvanično postala član prestižne aso

Read More

Politika zaštite životne sredine

Politika zastite zivotne sredine

Read More

Politika Integrisanog sistema

Politika integrisanog sistama

Read More

DODJELA SERTIFIKATA ZA QUALITY I ENVIROMENTAL MENAGEMENT SYSTEM

Projekat Sust-Marina je započeo treću godinu realizac

Read More

Putni nalozi 15.08.-21.08

Obavjestenje Putni nalozi 15.08.-21.08

Read More

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila od 01.08. 2016 do 07.08.2016

Obavjestenje Putni nalozi 01.08.-07.08 Obavjestenje Put

Read More

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu 18.07.-24.07.2016. godine

Ovdje možete pogledati putne naloge za službena vozil

Read More

Izabran novi Odbor direktora AD Marina Bar

Dana 04.04.2016.godine održana je V  Vanredna Skupšt

Read More

V VANREDNA SKUPŠTINU AKCIONARA AD MARINA BAR

Za dan 04. april 2016. godine u 12:00 časova, u prosto

Read More

NOVI VEZOVI U MARINI BAR

Zbog velikog interesovanja korisnika marinskih usluga i

Read More

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA AD MARINA BAR

U Službenom listu Crne Gore , broj 71, dana 21. 12.201

Read More

POZITIVNI DEVETOMJESEČNI FINANSIJSKI REZULTATI KOMPANIJE AD MARINA BAR

AD Marina  Bar je ispunila poslovni plan za 2015. godi

Read More

Novine u projektu SUST Marine

Projekat SUST Marine  obezbjeđuje pristup i strategij

Read More

Donacija fudbalskom klubu Mornar Bar

Shodno planiranim  aktivnostima za 2015.godinu AD Mari

Read More

MARINA BAR KANDIDAT ZA PLAVU ZASTAVICU

Međunarodno priznanje “Plava zastavica” je

Read More

Informacija o rezultatima glasanja na trecoj ponovljenoj XIV redovnoj SK

Informacija o rezultatima glasanja na trecoj ponovljeno

Read More

Marina u plusu, prvi put od privatizacije

  Marina Bar je prošlu poslovnu godinu završila

Read More

Glasački listići za treću ponovljenu XIV redovnu Skupštinu akcionara

Glasacki listici treca ponov.XIV SK redovna-2015

Read More

DNEVNI RED ZA TREĆU PONOVLJENU XIV SKUPSTINU AKCIONARA

Dnevni red za trecu ponovljenu XIV Skupstinu

Read More

DNEVNI RED ZA PONOVLJENU XIV SKUPŠTINU AKCIONARA

2.2dnevni red za xiv ponovnu skupstinu

Read More

NOV GAT U MARINI BAR

   Marina Bar potpuno spremna dočekuje nautičku sez

Read More

JAHTA NIKOLE VUCEVIC U MARINI BAR

   Jedan od najznačajnijih crnogorskih i svjetskih k

Read More

SUST-MARINA Projekt – Posjeta Delegacije Svjetske banke

    U aktivnostima SUST-MARINA projekta (“Primjena

Read More

PERMANENTNO USAVRSAVANJE I OBUKA KADROVA AD MARINA BAR

Zaposleni u AD Marina Bar kao clanovi istrazivackog tim

Read More

CENTAR ZA JEDRILICARE U MARINI BAR

AD Marina Bar je sklopila ugovor sa kompanijom MKT doo

Read More

DONACIJA AD MARINA BAR OPSTOJ BOLNICI BAR

Nabavka medicinske opreme za novorodjencad kao i briga

Read More

Dnevni red XIV Redovne Skupštine akcionara

Ovdje možete preuzeti Dnevni red XIV Redovne Skupštin

Read More

OBAVJEŠTENJE 19.02.2015

Uprava AD Marina Bar obavjestava vlasnike plovila i kor

Read More