AD Marina Bar član prestižne asocijacije svjetskih marina

AD Marina Bar član prestižne asocijacije svjetskih marina

Category : Vijesti

AD Marina Bar je zvanično postala član prestižne asocijacije svjetskih marina, The Yacht Harbour Association.  Naime,  krajem marta ove godine kompaniju su posjetili predstavnici ovog udruženja, Mr Jon White, Izvršni direktor TYHA i Mr Tony Dye, konsultant za procjenu, u okviru dobijanja sertifikata za          Gold Anchor Scheme, čemu su  prisustvovali i članovi projektnog tima SUST-MARINA, čiji je rukovodilac prof. dr Branislav Dragović, sa partnerske institucije Pomorskog Fakulteta iz Kotora, prof. dr Vassilis Tselentis sa Univerziteta u Pireju, stručnjak  iz  oblasti  biohemije,  kao I  Izvršni direktor,  prof. dr Radovan Orlandić  sa menadžmentom i zaposlenima  u AD Marina Bar.

Ovim priznanjem potvrđen je visok nivo kvaliteta usluga koje Marina Bar pruža svojim klijentima, što je značajan rezultat kontinuiranog    procesa unapređenja   poslovanja i sprovođenja međunarodnih standarda. Samim tim, sertifikacija AD Marina Bar, proizvod je koordinacije privrednih i akademskih institucija u sklopu međunarodnog projekta SUST-MARINA. Cilj ovog projekta je unapređenje performansi AD Marina Bar kao i njeno pozicioniranje na tržištu marina kroz primjenu integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine, što će uskoro biti ozvaničeno sertifikatima međunarodnih institucija iz ovih oblasti.

Marina Bar clan TYHA asocijacije


Leave a Reply