Author Archives: marinaad

MARINA BAR DOBITNIK SERTIFIKATA SISTEMA GOLD ANCHOR

Category : Vijesti

The Yacht Harbour Association  (TYHA) iz Londona , je u okviru programa  GOLD ANCHOR- Global Marina Accreditation, dodijelila marini Bar sertifikat – Marina sa tri zlatna sidra, kojim se potvrdjuje da je AD Marina Bar akreditovana od strane ove prestižne asocijacije.

Cilj britanske asocijacije TYHA je razvoj nautičke industrije u čitavom svijetu, s ciljem  da se nautičarima obezbijede marine u kojima se pružaju i razvijaju visoko kvalitetne usluge.

Marina Bar je prvi  poslovni sistem iz pomorske privrede sertifikovan od strane TUV Rheinland Njemačka  i dobila  sertifikate ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (QMS I EMS), kao i prva marina u Crnoj Gori koja je dobila  ekološki sertifikat Plava zastavica.

Period uvođenja Integrisanog sistema obilježen je unapređenjem postojećih kapaciteta, pružanjem usluga visokog kvaliteta, poštovanjem standarda zaštite životne sredine, instalacijom i uvođenjem dodatne bezbjednosne opreme kao i svih relevantnih zahtjeva propisanih standardom. Trend poslovanja u skladu s eko principima,  kao i stvaranje marine prepoznate kao eko destinacija, nastaviće se i u 2018.godini.

Zlatna sidra 3 Gold Anchors

Zlatna sidra


PREZENTACIJA MARINE BAR U PUBLIKACIJI MONTENEGRO BUSINESS SECTOR 2017/18

Category : Vijesti

PREZENTACIJA MARINE BAR U PUBLIKACIJI MONTENEGRO BUSINESS SECTOR 2017/18

DOWNLOAD

 


U BARU OD 16. – 18. NOVEMBRA 2017. GODINE ODRŽAN DRUGI DIO XXII MEĐUNARODNE KONFERENCIJE MHCL 2017. u organizaciji SUST-MARINA projekta (MATERIAL HANDLING CONSTRUCTION AND LOGISTICS – MHCL 2017)

Category : Vijesti

Drugi dio XXII međunarodne konferencije MHCL 2017 (Material Handling,Construction and Logistics),koja se svake druge godine održava u Beču i Beogradu u organizaciji Instituta za LogistikuTehnološkog Univerziteta iz Beča i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održan je od 16. do18. novembra u Baru u organizaciji SUST-MARINA projekta (APPLYING AND PROMOTING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO AD MARINA BAR). Ovaj međunarodni događaj značajnim dijelom odnosio se na AD Marinu Bar koja je predmet istraživanja SUST-MARINA projekta. Shodno tome, AD Marina Bar i HERIC-INVO kancelarija iz Podgorice (Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjeteu Vladi Crne Gore) podržali su organizaciju ovog međunarodnog događaja.Program drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 – Maritime and Port Logistics (http://sust-marina.wixsite.com/marina/ ) THE SECOND PART OF THE SPECIAL SESSION E – MARITIME AND PORT LOGISTIC OF THE XXII INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIAL HANDLING CONSTRUCTION AND LOGISTICS sastojao se od:

  1. Predstavljanja i analize dostignutih rezultata kroz SUST-MARINA projekat sa posebnim naglaskom na sertifikaciju AD Marine Bar koja je postal prva Blue Flag Marina u Crnoj Gori, prvi poslovni system iz pomorske privrede sertifikovan od strane TUV Rheinlandza ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015(QMS i EMS),a odnedavno Gold Anchor Marina sertifikovana od strane TYHA.
  2. Predstavljanja većeg broja, od ukupno 24 naučno-istraživačka rada, sadržana u Proceedings-u drugog dijela MHCL 2017, koja su napisana od strane autora sa osam univerziteta širom svijeta (Technical University of Denmark, TongMyong University South Korea, University of Piraeus, National Technical University of Athens, University of Aegean, University of Rijeka, University of Belgrade and University of Montenegro). Ove radove su saopštili vodeći profesori iz oblasti Maritime and Port Logistics kaoštosu prof. dr Stratos Papadimitriou, prof. dr Nikitas Nikitakos, prof. drVassilisTselentis, prof. dr Nenad Zrnić i drugi, s tim što je kao specijalni gost konferencije bio prisutan dr Thalis Zis koji je stekao doktorsku disertaciju na prestižnom Imperial College London iz oblasti Maritime and Port Logistics u klasi prof. dr Michael Bell-a.
  3. Po prvi put su na jednoj akademskoj međunarodnoj konferenciji predstavljeni poslovni sistemi iz pomorske privrede Italije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Kompanije FLOATEX Italija i Limit Plus Slovenija, AD Marina Bar, Luka Bar, Port of Adria, Luka Kotor, Marina Trogir i  Cerovo Bar, kvalitetnim prezentacijama su predstavili svoj rad i razvojne projekte kompanija.  Ovom sesijom presjedavao je prof. dr Radovan Orlandić.
  4. Organizovanja i realizacije specijalnih okrugih stolova iz oblasti Maritime and Port Logistics (Sustainable Development) gdje su medijatori bil i profesori prethodno navedenih univerziteta, a panelisti ostali učesnici konferencije. Tokom svih održanih okruglih stolova korišćena je mogućnost direktnog uključenja auditorijuma u raspravama ,koje su se vodila na različite teme iz Maritime and Port Logistics (Sustainable Development). Profesor Branislav Dragović je organizovao i vodio prvi okrugli sto na temu Dostignuti rezultati kroz SUST-MARINA projekat sa teorijskog i primijenjenog aspekta, kao i ceremoniju otvaranja konferencije zajedno sa prof. Stratosom Papadimitriouem, dok je drugim okruglim stolom presjedavao prof. Nikitas Nikitakos. Trećim okruglim stolom presjedavali su prof. Nenad Zrnić i dr Thalis Zis dok je uvodnu prezentaciju na ovom okruglom stolu pod nazivom Monitoring i mjerenja u AD Marini Bar sa aspekta održivog razvoja saopštio prof. VasilisTselentis.
  5. Direktno ostvarenih kontakata auditorijuma sa uglednim profesorima sa prethodno navedenih univerziteta, menadžerima iz navedenih poslovnih sistema i ostalim učesnicima konferencije.

Proceedings drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 sa 24 prethodno recenzirana naučna rada u štampanom izdanju i na CD-u, podijeljen je u preko 300 primjeraka sa veoma obimnim pratećim materijalom. Urednici ovog dijela Proceedings-a međunarodne konferencije MHCL 2017 su prof. Branislav Dragović i prof. Stratos Papadimitriou.

Ovaj jedistveni naučno-istraživački događaj (Drugi dio međunarodne konferencije MHCL 2017) otvorio je direktor INVO projekta i direktor direktorata Ministarstva nauke u vladi Crne Gore dr Darko Petrušić koji je direktno učestvoavao u radu treće sesije na konferenciji sa komentarima i pitanjima. On je posebno istakao postignute rezultate kroz SUST-MARINA projekat, naglašavajući da je ostvareno i dostignuto mnogo više od toga što je bilo predviđeno da se realizuje kroz 12 radnih paketa. Rukovodilac SUST-MARINA projekta, prof. Branislav Dragović posebno je čestitao direktoru INVO projekta, dr Darku Petrušiću i ostalim članovima radnog tima INVO projekta na ostvarenim rezultatima kroz SUST-MARINA projekat pred čitavim auditorijumom.

Tokom konferencije organizovane su posjete AD Marini Bar, Luci Bar i Port of Adria s aspekta povezivanja istraživanja  na univerzitetima i realnim problemima pomorske privrede,kao i posjeta starom gradu  Baru i staroj maslini, s aspekta turističke promocije crnogorskih kulturnih i turističkih potencijala.

Organizovanje specijalne sesije Maritime and Port logistics na međunarodnoj konferenciji MHCL nastaviće se i ubuduće, tako da se svi zainteresovani pozivaju da se pridruže XXIII MHC konfernciji, koja će biti organizovana 2019.godine u Beču.

Organizatori i domaćini drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 u Baru bili su profesori Branislav Dragović, rukovodilac SUST-MARINA  projekta i


MHCL-2017 Pomorska i Lučka logistika – II dio

Category : Vijesti

Agendu za konferenciju – MHCL-2017  Pomorska i Lučka logistika – II dio, koja ce se odzati u hotelu Princess od 16.-18.11.2017.g.

DOWNLOAD AGENDA


Predstavljanje AD Marine Bar kroz projekat SUST-MARINA na međunarodnoj konferecniji MHCL 2017

Category : Vijesti

U Beogradu je u periodu od 4.-6.oktobra, 2017., održana XXII međunarodna konferencija (Material Handling, Constructions and Logistics – MHCL 2017) koja se tradicionalno održava svake druge godine na Tehnološkom Univerzitetu u Beču i Mašinkom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Kao i ranijih godina na ovoj međunarodnoj konferenciji tradicionalno se održava sekcija Maritime and Port Logisitics, koja je ove godine bila posvećena realizaciji projekta „Primjena i promocija koncepta održivog razvoja u AD Marina Bar“ („Applying and Promoting the Concept of Sustainable Development to AD Marina Bar“ – SUST-MARINA), s posebnim osvrtom na AD Marinu Bar i dostignute rezultate kroz navedni projekat u prethodnom periodu.

Članovi projektnog tima SUST-MARINA projekta, prof. dr Branislav Dragović i prof.dr Stratos Papadimitriou sa Univerziteta u Pireju, zajedno sa Izvšrnim direktorom AD Marine Bar, dr Radovanom Orlandićem i specijalnim gostima ove sesije, prof. dr Nikitom Nikitakosom sa Univerziteta Egean na Hiosu (University of Aegean – Chios) i dr Thalisom Zisom (Technical University of Denmark) iz Kopenhagena, dodatno su sa teorijskog i primijenjenog aspekta objasnili dostignute rezultate u procesu sertifikacije AD Marine Bar. Pored više pristunih profesora iz cijelog svijeta, u glavnoj konferencijskoj sali, ovoj sesiji i posebno prezentaciji AD Marine Bar, su prisustvovali dva kopredsjedavajuća ove značajne međunarodne konferencije.

Predstavlajnje marine Bar, kroz koncept održivog razvoja, propraćeno je s velikim interesovanjem, jer nautički turizam danas  predstavlja veoma interesantnu, rastuću, privrednu granu  i vrlo perspektivan oblik savremene turističke ponude.