Category Archives: Vijesti

Obavještenje 1-12

Category : Vijesti

 AD Marina Bar i pored otežane situacije izazvane pandemijom virusa Covid-19, održava stabilnost i likvidnost kompanije i u skladu sa svojom poslovnom politikom kontinuirano radi na podizanju nivoa usluga kao i na stvaranju povoljnog okruženja kako za klijente tako i za gradjane.

U cilju uredjenja ulaznog dijela u marinu, na kojem se nalaze sidro i propele kao simboli mora, a koji je prepoznat kao mjesto gdje se gosti rado fotografišu, donijeta je odluka da se taj prostor uredi i oplemeni.

Početkom novembra tekuće godine ukazala se potreba uredjenja ulaza u marinu. Za takve radne aktivnosti obezbijedjene su tri ponude, a izabran je najpovoljniji ponudjač (vrijednost radova 3.960,00 € plus PDV). Planirano vrijeme zaršetka radova je polovina decembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Povodom informacije koja je objavljena u medijima povodom uredjenja, želimo da informišemo sve zainteresovane da Marina Bar nije obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama. S tim u vezi, nema obavezu oglašavanja nabavki putem javnih glasila.

Zahvaljujemo Opštinskom odboru Demokrata Bara na ukazanim informacijama koje su nam stvorile uslove da prepoznamo one aktere koje smišljenim radnjama žele da svjesno nanesu štetu i naruše ugled kompanije AD Marina Bar, što se naravno ne odnosi na Demokrate Bara.

Ukazujemo da je web-stranica Marine Bar zloupotrijebljena na način da se namjerno stvori slika da je u pitanju tender i da AD Marina Bar krši Zakon o javnim nabavkama.

Internet stranica Društva je informativnog karaktera, pruža transparentne informacije o uslugama i aktivnostima sadašnjim i potencijalnim klijentima. Marina Bar će i dalje nastaviti informisanje preko društvenih mreža i web-portala.

                                                       UPRAVA ADMARINA BAR   

Bar, 01.12.2020.g


BLUE FLAG MEDITERRANEAN WEEK 2020

Category : Vijesti

Nacionalni operateri programa Blue Flag (Plava zastavica) ponovo su udružili snage kako bi organizovali kampanju “Mediteranska sedmica Plave zastavice 2020. godine”.

Koordinatori Plave zastavice u mediteranskom regionu okupili su se, sada u vrijeme pandemije Covid19, radi podizanja ekološke svijesti, Plava zastavica, kao i svi programi Fondacije za ekološku edukaciju FEE, vodi ka osnaživanju građana, lokalnih vlasti, turista i svih korisnika plaža i marina da preuzmu aktivniju ulogu.

Deset nacionalnih operatora Plave zastavice poziva lokalne zajednice, nevladine organizacije i sve pojedince da udruže snage i da od 6. do 12. jula daju svoj doprinos u Mediteranskoj sedmici Plave zastavice. Zbog pandemije ove godine neće biti organizovane akcije čišćenja plaža već edukativna kampanja na društvenim mrežama #BlueFlagMedWeek.

Pridružite nam se pod sloganom „Briga za more koje nas ujedinjuje”! Svakog dana tokom naredne sedmice bavićemo se jednom od gorućih tema na Mediteranu koje treba dijeliti na društvenim mrežama sa hashtagom #BlueFlagMedWeek.

Pregled tema po danima:

6. Jul – Microplastics (Mikroplastika)

7. Jul – Cigarette Butts (Opušci)

8. Jul – Covid Waste (Otpad tokom pandemije Covid19)

9. Jul – Biodiversity (Biodiverzitet)

10. Jul – Health and Safety (Zdravlje i bezbjednost)

11. Jul – Floating Debris (Plutajući otpad)

12. Jul – Environmental Education (Ekološka edukacija)

Fotografije koje su korišćene u kampanji obezbijedili su nacionalni operateri Mladih ekoreportera i Plave zastavice iz deset zemalja Mediterana.

Učesnici kampanje Blue Flag Med Week 2020: Cyprus – CYMEPA; France – Teragir; Greece – Hellenic Society for the protection of Nature; Israel – Eco Ocean; Malta – Nature Trust / FEE Malta; Montenegro – Environmental Consultancy of Montenegro (ECOM); Portugal – ABAE / FEE Portugal; Slovenia – Drustvo Doves / FEE Slovenia; Spain – Bandera Azul Spain; Turkey – Environmental Education in Turkey / FEE Turkey.


OBAVJEŠTENJE AD MARINA BAR POVODOM NEVREMENA

Category : Vijesti

Dana 22.decembra 2019. godine, područje Bara pogodio je duboki ciklon. U toku nevremena pored  orkanskog vjetra s jakim udarima do 70 čvorova, na području marine Bar  bio je upadljiv i veliki plimski talas koji je za par minuta preplavio skoro sve gatove u marini.

Marina Bar obavještava da je u toku nevremena, usljed jakih udara vjetrova došlo do iskliznuća s kolijevki dva plovila na suvom vezu. Mornarska služba marine je pravovremeno reagovala i pokazala spremnost, stručnost  i osposobljenost za reagovanja u vanrednim situacijama kao što je bila i ova. Obavještavaju se vlasnici da su  sva plovila koja se nalaze na vezu u moru  bezbijedna i da nema oštećenja na istim.


Saopštenje

Category : Vijesti

AD Marina Bar obavještava da u skladu sa poslovnom politikom kompanije,u cilju  osavremenjivanju marinske infrastrukture,čišćenja prostora, povećanja operativnosti i nivoa bezbijednosti, te nesmetanog boravka svih korisnika i posjetioca marine, sprovodi kontrolisan promet lica i vozila. S toga,  do kraja godine shodno planu  instaliraće se i savremeni video nadzor čime će se omogućiti  monitoring cjelokupnog prostora marine.

Kao što je poznato marina Bar sprovodi Sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu s ISO standardima i politika zaštite životne sredine je sastavni dio integrisanog sistema poslovne politike marine.

U svrhu  stalnog poboljšanja zaštite, ispunjavanja ekoloških standarda i postavljenih ciljeva, AD Marina Bar ima odličnu partnersku saradnju sa Upravom pomorske sigurnosti Bar, na nivou ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Planirane aktivnosti su   unaprijeđenje funkcionisanja marine uz obezbjeđenje široke ponude nautičkih sadržaja i usluga unutar prostora marine, kreiranje prepoznatljivosti marine kroz povezivanje marine i gradskog šetališta sa zaledjem i centrom grada, a kroz očuvanje, unapređenje prirodnih vrijednosti prostora i poboljšanja kvaliteta životne  sredine .

Ciljevi i vizija kompanije su inovativnost, kreativnost, podsticanje razvoja, usmjerenost na korisnika, otvorenost za nove ideje, kako bi se pružila nova vrijednost marinskog prostora da se stvore uslovi da marina  istovremeno bude  atraktivno mjesto i za rad i društveni život, dok je uprava AD Marina Bar  već dugi niz godina suočena s devastacijom i uzurpiranjem  obalnog prostora od strane nesavjesnih i samovoljnih  pojedinaca.

Marina Bar je tipična mediteranska nautička luka, namijenjena pasioniranim nautičarima i ljubiteljima sportsko-rekreativnog nautičkog turizma i predstavlja  destinaciju koju karakterišu izvanredne prirodne vrijednosti, blizina Nacionalnih parkova, vrijedni kulturno istorijski  spomenici , gastronomija, običaji i folklor. Pozitivni efekti nautičkog turizma manifestuju se na svim nivoima, a njegov razvoj ne znači samo novi kvalitet cjelokupnog turističkog razvoja, nego i razvoj cijelog  niza pratećih privrednih djelatnosti, čiji efekti su posebno značajni za Opštinu Bar i Crnu Goru.


OBAVJEŠTENJE

Category : Vijesti

OBAVJEŠTAVAMO DA NA GATOVIMA I TERITORIJI MARINA NIJE DOZVOLJEN UKRCAJ PUTNIKA.

BAR, JUL, 2019.                                                              UPRAVA AD MARINA BAR