CENTAR ZA JEDRILICARE U MARINI BAR

CENTAR ZA JEDRILICARE U MARINI BAR

Category : Vijesti

AD Marina Bar je sklopila ugovor sa kompanijom MKT doo Bar u cilju podizanja nivoa usluga u marini i orijenatciji ka osnivanju centra za djeciji sport i obuku djece za jedrenje. Kompanija MKT iz Bara ce dio prostora marine Bar, dio sekundarnog lukobrana , upotrijebiti kao bazu centra za obuku jedrilicara. Cilj zajednicke saradnje jestalna komunikacija sa klijentima i sa okruzenjem, animacija djece i omladine, kao i podsticanje razvoja nautičkih sportsko- rekreativnih aktivnosti- škole jedrenja, ronjenja .


Leave a Reply