DODJELA SERTIFIKATA ZA QUALITY I ENVIROMENTAL MENAGEMENT SYSTEM

DODJELA SERTIFIKATA ZA QUALITY I ENVIROMENTAL MENAGEMENT SYSTEM

Category : Vijesti

Projekat Sust-Marina je započeo treću godinu realizacije i posebnu pažnju poklanja procesima edukacije za sertifikaciju marina, sistema za upravljanja zaštitom životne sredine i održivog razvoja. Partneri na ovom projektu su Pomorski fakultet Kotor, AD Marina Bar, Odsjek za pomorske studije Univerziteta u Pireju i Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, profesori i đaci  JU Srednje stručne škole Bar, ljubitelji  mora i priobalja iz Bara i studeni  Pomorskog fakulteta Kotor.

Članovi projektnog tima AD Marina Bar  su pohađali kurs “Quality and environment risk manager” koji je kroz  projekat održan 18. i 19. jula u AD Marini Bar. Program kursa je sadržao: Upravljanje rizicima i prilikama; Prepoznavanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana; Specifične zahtjeve standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i zahtjeve standarda 39001:2009.

Rukovodilac projekta, profesor Branislav Dragović kazao je da su zajedno sa AD Marinom Bar  nabavili specijalnu pumpu za ispumpavanje otpadnih i zauljenih voda sa plovila, a početkom ovog ljeta u marinu Bar stiglo je i električno vozilo koje ima višenamjensku upotrebu.Takođe je istakao  da su ove godine održana tri kursa, te da će se nastaviti sa trendom organizovanja okruglih stolova kroz projekat Sust-Marina  i da je marina Bar  od sledećeg mjeseca u fazi sertifikacije za Quality menagement sistem i enviromental menagement system i da će ta dva sistema, najvjerovatnije početkom sledeće godine biće primjenjena u barskoj marini.

Trenutno se AD Marina Bar nalazi u drugoj godini pilot programa Plave zastavice i očekuje se da će  početkom juna sledeće godine to biti prva marina u Crnoj Gori koja će je dobiti, te  se očekuje da će promocija i ceremonija za dodjelu Plave zastavice 2017. godine biti održana upravo u Marini Bar.


Leave a Reply