Donacija fudbalskom klubu Mornar Bar

Donacija fudbalskom klubu Mornar Bar

Category : Vijesti

Shodno planiranim  aktivnostima za 2015.godinu AD Marina Bar, koju zastupa  Izvršni direkto Radovan Orlandić, potpisala je ugovor o donaciji u sa fudbalskim klubom “Mornar “ iz Bara, kojeg zastupa predsjednik Dr Zoran Srzentić.

Finansijska pomoc  Klubu  u narednoj takmičarskoj sezoni  je izraz volje i želje  da se  pomogne  sportu i njegovom razvoju u gradu Baru.


Leave a Reply