Informacije o rezultatima glasanja na XVI redovnoj skupstini akcionara AD Marina Bar