Informacije o rezultatima glasanja na XVI redovnoj skupstini akcionara AD Marina Bar

Informacije o rezultatima glasanja na XVI redovnoj skupstini akcionara AD Marina Bar

Category : Skupstina , Vijesti

informacija rezultati glasanja 2017 SK


Leave a Reply