ISO sertifikati uručeni AD Marini Bar (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001:2015 – EMS)

ISO sertifikati uručeni AD Marini Bar (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001:2015 – EMS)

Category : Vijesti

 

AD Marini Bar danas su uručeni ISO sertifikati (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001:2015 – EMS)  od strane TÜV Rheinland. ISO sertifikate je izvršnom direktoru AD Marina Bar, dr Radovanu Orlandiću svečano uručio direktor TÜVRheinland Inter Cert d.o.o. Beograd, g-din Vladimir Todorović.     

ISO sertifikacija AD Marine Bar obavljena je kroz SUST-MARINA  Projekat  (’’Applying and promoting the concept of sustainable development to AD Marina Bar’’ – ’’Primjena I promocija koncepta održivog razvoja u AD Marini Bar’’). Nakon dobijanja međunarodnog sertifikata Plave zastavice za marine kao prva marina u Crnoj Gori početkom ovog mjeseca,  AD Marina Bar je dobila i sertifikate  ISO 9001:2015 – QMS (Sistem upravljanja kvalitetom) i ISO 14001:2015 – EMS (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine).  Sertifikaciju je obavio TÜV Rheinland.

Dobijeni međunarodni sertifikati predstavljaju pozitivan uticaj  na razvoj AD Marine Bar I omogućavaju lokalnoj zajednici više mogućnosti za primjenu koncepta održivog razvoja u neposrednom okruženju.

 Dobijanje međunarodnih sertifikata za marine je, zapravo,  visoka  ocjena  u primjeni kriterijuma I standarda upravljanja i očuvanja životne sredine, kao i realizacije mogućnosti za nove investicije u        AD Marina Bar u bliskoj budućnosti.


Leave a Reply