MARINA BAR KANDIDAT ZA PLAVU ZASTAVICU

MARINA BAR KANDIDAT ZA PLAVU ZASTAVICU

Category : Vijesti

Međunarodno priznanje “Plava zastavica” je ekskluzivno ekološko obilježje koje se godišnje dodjeljuje plažama i marinama čiji korisnici žele da se uključe u ovaj Program i koji ispune ukupno 32 obavezujuća kriterijuma. U Crnoj Gori ovo priznanje se dodjeljuje od 2003.godine.

Svaki korisnik kupališta ili marine koji želi da se kandiduje za Program “Plava zastavica” prvo mora da sprovede “pilot fazu” tokom koje se prati uspješnost u ispunjavanju zahtjevanih kriterijuma, te nakon uspješno sprovedene pilot faze ima pravo da se kandiduje za dobijanje Plave zastavice.

 “ECOM – Udruzenje za ekoloski konsalting u Crnoj Gori” kao nacionalni operater programa Plava zastavica u Crnoj Gori, a na predlog Nacionalne komisije dodijelio je marini Bar Sertifikat kandidata za Plavu zastavicu tokom 2015.godine.

Uzimajuci u obzir ispunjenost kriterijuma kampanje iz cetiri osnovne oblasti kao sto su ekolosko obrazovanje i informisanje,kvalitet vode,ekoloski menadzment te sigurnost i usluge, marini Bar se dodjeljuje status kandidata za Plavu zastavicu kao preduslov da se ona zavijori u njoj nakon pilot  faze.

Ovo obiljezje ce tokom ljeta 2015.godine biti dodijeljeno za preko 4000 plaza i marina u 49 zemalja svijeta.

Plava zastavica – Status kandidata


Leave a Reply