Marina u plusu, prvi put od privatizacije

Marina u plusu, prvi put od privatizacije

Category : Vijesti

Untitled

 

Marina Bar je prošlu poslovnu godinu završila sa profitom od 286.159, što je prvi pozitivan rezultat od privatizacije kompanije 2009. godine, konstatovano je na skupštini akcionara održanoj prošle sedmice.
“Dobar geografski položaj, veličina, broj vezova, odgovoran državni menadžment, pozitivno poslovanje u 2014. i planovi za dalje investicije, uz činjenicu da Mediteran učestvuje sa 49 odsto u svjetskim prihodima od nautičkog turizma, daje nam za pravo da kostatujemo da Marina Bar ima sigurnu perspektivu” – ocijenio je član uprave barske kompanije, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore dr Nikola Milović, i podsjetio da se Marina, sa 700 vezova u moru i 250 na kopnu, svrstava u red najvećih na Jadranu.

“Planiramo dalje zaokruživanje Marine kao nautičkog prostora, najvećeg u Crnoj Gori. Osim gabarita, jedan od najznačajnijih atributa je blizina tri regionalne nautičke ‘top destinacije’ (Italije, Grčke i Hrvatske), što je u funkciji razvojnih planova da Marina Bar bude nautičko-turistički centar visoke klase” – naveo je Milović i istakao da je planirana sanacija glavnog, sekundarnog lukobrana i svih gatova.
“Neophodno je dubljenje plovnog kanala i akvatorijuma gdje se nalaze komunalni vezovi, čime bi se dobio prostor za smještaj većeg broja mega jahti, čiji su vlasnici u posljednjoj godini sve više zainteresovani  za usluge naše marine” – objasnio je Milović i istakao da se “ovakvim proaktivnim pristupom, koji podrazumijeva inicijative u svim segmentima kompanije, kao i komunikaciju sa državnim institucijama i pravnim subjektima u pravcu promovisanja strategije i pozitivnih promjena, stvaraju uslovi za pronalaženje kvalitetnog partnera u susret novoj privatizaciji Marine Bar”.


Leave a Reply