NOVI VEZOVI U MARINI BAR

NOVI VEZOVI U MARINI BAR

Category : Vijesti

Zbog velikog interesovanja korisnika marinskih usluga i velike potražnje za novim vezovima u marini, a u cilju poboljšanja uslova rada i pružanja kvalitetnijih usluga , marina Bar je nastavila svoju startegiju pozitivnih promjena i primjenom savremenih tehnologija povećala kapacitet instaliranjem novih vezova. Ovom investicijom prošireni su kapaciteti objekta za 26 novih vezova.

Radovi  na  instalaciji  vezne infrastrukture su završeni  i početak komercijalne upotrebe vezova je u toku.

Trend ulaganja i osavremenjivanja marine, proširenje kapaciteta i primjena ISO standarda  su osnovne karakteristike poslavanja marine Bar.


Leave a Reply