Novine u projektu SUST Marine

Novine u projektu SUST Marine

Category : Vijesti

Projekat SUST Marine  obezbjeđuje pristup i strategiju za bolje planiranje i upravljanje održivim razvojem u AD Marini Bar. Ciljevi naglašavaju značaj donošenja planova i strategija za zadovoljenje svakog od navedenih kriterijuma: Plave zastavice, ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008 sertifikata kao i Zlatnog sidra za primjenu ekološkog (green) koncepta u marinama. Realizacijom ovog projekta će se omogućiti primjena savremenih tehnika u marini, i to: prevencija zagađenja gorivom sa plovila, sakupljanje otpadnih voda sa plovila, snabdijevanje električnom energijom svih plovila na komercijalnim vezovima, mjerenje jačine buke, korišćenje biorazgradivih deterdženata za pranje plovila, mjerenje štetne emisije gasova sa plovila i primjena alternativnih izvora enegrije kao što su sunčeva energija, energija vjetra, talasa i slično.

Od početka realizacije projekta, , sprovedene su sljedeće važne aktivnosti: procjena trenutnog stanja u AD Marini, usvojen je koncept strategijskog procesa planiranja, dogovor u pogledu vizije primjene koncepta, empirijska analiza i procjena kapaciteta AD Marine Bar, započet monitoring i obavljen detaljan pregled stanja na terenu.

Nove obavljene aktivnosti u okviru projekta su:

1.Nabavljena je potrebna oprema za ispunjenje standarda ISO 14001

2.Odredjene su okvirne procedure sprovodjenja standarda ,  a cija je  dokumentacija u izradi.

3.Izvrsena su mjerenja negativnih supstanci u vodi ,vazduhu kao i kolicine buke na teritoriji AD Marina. Mjerenja su izvrsena od strane Prof.dr. Vassilis Tselentis ,sa Univerziteta u Pireju ,za odsjeka za : ‘’ Martime Studies ‘’ .

4.Prestavnici AD Marine ucestvovali su na  ‘’15th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI-2015  ‘’,18.09.2015.,Budva

5.Projekat SUST Marina je takodje prezentovan u okviru programa : ’’ DANI NAUKE Montenegro 2015 ‘’ Podgorica, koji je organizovan od strane Ministarstva Nauke Crne Gore.

Projekat uvodjenja standarda ISO 9001 i 14 001 ,predstavljaju ulaganje za uspjesnu buducnost, jer sistem ISO 9001 omogucava da kompanija  bude  konkurentna sa drugim firmama u  svim oblastima poslovanja. Uvodjenje standarda ISO 14001  je dokaz klijentima da  se vodi briga o poslovnom ambijentu i da se sprovode u djelo svi  procesi koji su vezani za zastitu zivotne sredine.

Dostignuti rezultati usmjereni su na intergalno planiranje marine zasnovano na konceptu održivog razvoja koji objedinjuje sve razvojne i pomoćne segmente marine kao i prirodno okruženje i lokalnu zajednicu.Promocija i primjena savremenog koncepta održivog razvoja u  Marini Bar omogućiće da svi lokalni poslovni sistemi i korisnici marine koriste ostvarene rezultate. Međunarodna univerzitetska saradnja u oblasti primjene i promocije ovog koncepta predstavlja veoma značajan segment koji će omogućiti ostvarenje rezultata koji se odnose na ISO sertifikaciju, dobijanje Plave zastavice i Zlatnog sidra u AD Marini Bar.

IMG_1473

IMG_1479

IMG_1485

IMG_1491

IMG_1490


Leave a Reply