OBAVJEŠTENJE AD MARINA BAR POVODOM NEVREMENA

Category : Vijesti

Dana 22.decembra 2019. godine, područje Bara pogodio je duboki ciklon. U toku nevremena pored  orkanskog vjetra s jakim udarima do 70 čvorova, na području marine Bar  bio je upadljiv i veliki plimski talas koji je za par minuta preplavio skoro sve gatove u marini.

Marina Bar obavještava da je u toku nevremena, usljed jakih udara vjetrova došlo do iskliznuća s kolijevki dva plovila na suvom vezu. Mornarska služba marine je pravovremeno reagovala i pokazala spremnost, stručnost  i osposobljenost za reagovanja u vanrednim situacijama kao što je bila i ova. Obavještavaju se vlasnici da su  sva plovila koja se nalaze na vezu u moru  bezbijedna i da nema oštećenja na istim.


Saopštenje

Category : Vijesti

AD Marina Bar obavještava da u skladu sa poslovnom politikom kompanije,u cilju  osavremenjivanju marinske infrastrukture,čišćenja prostora, povećanja operativnosti i nivoa bezbijednosti, te nesmetanog boravka svih korisnika i posjetioca marine, sprovodi kontrolisan promet lica i vozila. S toga,  do kraja godine shodno planu  instaliraće se i savremeni video nadzor čime će se omogućiti  monitoring cjelokupnog prostora marine.

Kao što je poznato marina Bar sprovodi Sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu s ISO standardima i politika zaštite životne sredine je sastavni dio integrisanog sistema poslovne politike marine.

U svrhu  stalnog poboljšanja zaštite, ispunjavanja ekoloških standarda i postavljenih ciljeva, AD Marina Bar ima odličnu partnersku saradnju sa Upravom pomorske sigurnosti Bar, na nivou ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Planirane aktivnosti su   unaprijeđenje funkcionisanja marine uz obezbjeđenje široke ponude nautičkih sadržaja i usluga unutar prostora marine, kreiranje prepoznatljivosti marine kroz povezivanje marine i gradskog šetališta sa zaledjem i centrom grada, a kroz očuvanje, unapređenje prirodnih vrijednosti prostora i poboljšanja kvaliteta životne  sredine .

Ciljevi i vizija kompanije su inovativnost, kreativnost, podsticanje razvoja, usmjerenost na korisnika, otvorenost za nove ideje, kako bi se pružila nova vrijednost marinskog prostora da se stvore uslovi da marina  istovremeno bude  atraktivno mjesto i za rad i društveni život, dok je uprava AD Marina Bar  već dugi niz godina suočena s devastacijom i uzurpiranjem  obalnog prostora od strane nesavjesnih i samovoljnih  pojedinaca.

Marina Bar je tipična mediteranska nautička luka, namijenjena pasioniranim nautičarima i ljubiteljima sportsko-rekreativnog nautičkog turizma i predstavlja  destinaciju koju karakterišu izvanredne prirodne vrijednosti, blizina Nacionalnih parkova, vrijedni kulturno istorijski  spomenici , gastronomija, običaji i folklor. Pozitivni efekti nautičkog turizma manifestuju se na svim nivoima, a njegov razvoj ne znači samo novi kvalitet cjelokupnog turističkog razvoja, nego i razvoj cijelog  niza pratećih privrednih djelatnosti, čiji efekti su posebno značajni za Opštinu Bar i Crnu Goru.


OBAVJEŠTENJE

Category : Vijesti

OBAVJEŠTAVAMO DA NA GATOVIMA I TERITORIJI MARINA NIJE DOZVOLJEN UKRCAJ PUTNIKA.

BAR, JUL, 2019.                                                              UPRAVA AD MARINA BAR


OBAVJEŠTENJE

Category : Vijesti

OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE DA SVA  PLOVILA ,RASHODOVANA PLOVILA  I SVE PREDMETE, KOJA SU UNIJETA BEZ ODOBRENJA AD  MARINA BAR, A  KOJA SU U NJIHOVOM VLASNIŠTVU, UKLONE SA PROSTORA MARINE I ODLOŽE IH VAN MARINE.

NALAŽE SE VLASNICIMA PLOVILA ZA PRIVREDNU DJELATNOST DA SVE PREDMETE UKLONE SA PROSTORA  MARINE I ODLOŽE NA SVOJA PLOVILA.

NAPOMINJEMO DA ĆE SVI PREDMETI KOJI SE NADJU NA CJELOKUPNOM PROSTORU MARINE U TRENUTKU ČIŠĆENJA BITI TRETIRANA KAO OTPAD, TE ĆE SE ISTI VOZILIMA DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI BAR UKLONITI IZ MARINE.

BAR, JUL, 2019.                                                                    UPRAVA AD MARINA BAR


OBAVJEŠTENJE AD MARINA BAR POVODOM IZJAVA U MEDIJIMA O POŽARU NA PODRUČJU MARINE

Category : Vijesti

AD Marina Bar obavještava da požar koji se desio 15. avgusta 2019.godine u 05:19 časova, nije izbio na području koji marina koristi u komercijalne svrhe za smještaj plovila na suvi vez, već na području na kojem se već duže vrijeme nalaze rashodovana plovila i ostaci starih brodova i drvenih barki.

Marina Bar je u više navrata naložila vlasnicima plovila da uklone iste, što nije učinjeno.

Ovim putem AD Marina Bar obavještava vlasnike plovila i korisnike usluga da su sva plovila i lica u marini bezbjedna, te da usljed nastalog požara nije bilo oštećenja na istim.