• 0

MHCL-2017 Pomorska i Lučka logistika – II dio

Category : Vijesti

Agendu za konferenciju – MHCL-2017  Pomorska i Lučka logistika – II dio, koja ce se odzati u hotelu Princess od 16.-18.11.2017.g.

DOWNLOAD AGENDA


  • 0

Predstavljanje AD Marine Bar kroz projekat SUST-MARINA na međunarodnoj konferecniji MHCL 2017

Category : Vijesti

U Beogradu je u periodu od 4.-6.oktobra, 2017., održana XXII međunarodna konferencija (Material Handling, Constructions and Logistics – MHCL 2017) koja se tradicionalno održava svake druge godine na Tehnološkom Univerzitetu u Beču i Mašinkom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Kao i ranijih godina na ovoj međunarodnoj konferenciji tradicionalno se održava sekcija Maritime and Port Logisitics, koja je ove godine bila posvećena realizaciji projekta „Primjena i promocija koncepta održivog razvoja u AD Marina Bar“ („Applying and Promoting the Concept of Sustainable Development to AD Marina Bar“ – SUST-MARINA), s posebnim osvrtom na AD Marinu Bar i dostignute rezultate kroz navedni projekat u prethodnom periodu.

Članovi projektnog tima SUST-MARINA projekta, prof. dr Branislav Dragović i prof.dr Stratos Papadimitriou sa Univerziteta u Pireju, zajedno sa Izvšrnim direktorom AD Marine Bar, dr Radovanom Orlandićem i specijalnim gostima ove sesije, prof. dr Nikitom Nikitakosom sa Univerziteta Egean na Hiosu (University of Aegean – Chios) i dr Thalisom Zisom (Technical University of Denmark) iz Kopenhagena, dodatno su sa teorijskog i primijenjenog aspekta objasnili dostignute rezultate u procesu sertifikacije AD Marine Bar. Pored više pristunih profesora iz cijelog svijeta, u glavnoj konferencijskoj sali, ovoj sesiji i posebno prezentaciji AD Marine Bar, su prisustvovali dva kopredsjedavajuća ove značajne međunarodne konferencije.

Predstavlajnje marine Bar, kroz koncept održivog razvoja, propraćeno je s velikim interesovanjem, jer nautički turizam danas  predstavlja veoma interesantnu, rastuću, privrednu granu  i vrlo perspektivan oblik savremene turističke ponude.


  • 0

  • 0

ISO sertifikati uručeni AD Marini Bar (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001:2015 – EMS)

Category : Vijesti

 

AD Marini Bar danas su uručeni ISO sertifikati (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001:2015 – EMS)  od strane TÜV Rheinland. ISO sertifikate je izvršnom direktoru AD Marina Bar, dr Radovanu Orlandiću svečano uručio direktor TÜVRheinland Inter Cert d.o.o. Beograd, g-din Vladimir Todorović.     

ISO sertifikacija AD Marine Bar obavljena je kroz SUST-MARINA  Projekat  (’’Applying and promoting the concept of sustainable development to AD Marina Bar’’ – ’’Primjena I promocija koncepta održivog razvoja u AD Marini Bar’’). Nakon dobijanja međunarodnog sertifikata Plave zastavice za marine kao prva marina u Crnoj Gori početkom ovog mjeseca,  AD Marina Bar je dobila i sertifikate  ISO 9001:2015 – QMS (Sistem upravljanja kvalitetom) i ISO 14001:2015 – EMS (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine).  Sertifikaciju je obavio TÜV Rheinland.

Dobijeni međunarodni sertifikati predstavljaju pozitivan uticaj  na razvoj AD Marine Bar I omogućavaju lokalnoj zajednici više mogućnosti za primjenu koncepta održivog razvoja u neposrednom okruženju.

 Dobijanje međunarodnih sertifikata za marine je, zapravo,  visoka  ocjena  u primjeni kriterijuma I standarda upravljanja i očuvanja životne sredine, kao i realizacije mogućnosti za nove investicije u        AD Marina Bar u bliskoj budućnosti.


  • 0