Obavještenje 1-12

Obavještenje 1-12

Category : Vijesti

 AD Marina Bar i pored otežane situacije izazvane pandemijom virusa Covid-19, održava stabilnost i likvidnost kompanije i u skladu sa svojom poslovnom politikom kontinuirano radi na podizanju nivoa usluga kao i na stvaranju povoljnog okruženja kako za klijente tako i za gradjane.

U cilju uredjenja ulaznog dijela u marinu, na kojem se nalaze sidro i propele kao simboli mora, a koji je prepoznat kao mjesto gdje se gosti rado fotografišu, donijeta je odluka da se taj prostor uredi i oplemeni.

Početkom novembra tekuće godine ukazala se potreba uredjenja ulaza u marinu. Za takve radne aktivnosti obezbijedjene su tri ponude, a izabran je najpovoljniji ponudjač (vrijednost radova 3.960,00 € plus PDV). Planirano vrijeme zaršetka radova je polovina decembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Povodom informacije koja je objavljena u medijima povodom uredjenja, želimo da informišemo sve zainteresovane da Marina Bar nije obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama. S tim u vezi, nema obavezu oglašavanja nabavki putem javnih glasila.

Zahvaljujemo Opštinskom odboru Demokrata Bara na ukazanim informacijama koje su nam stvorile uslove da prepoznamo one aktere koje smišljenim radnjama žele da svjesno nanesu štetu i naruše ugled kompanije AD Marina Bar, što se naravno ne odnosi na Demokrate Bara.

Ukazujemo da je web-stranica Marine Bar zloupotrijebljena na način da se namjerno stvori slika da je u pitanju tender i da AD Marina Bar krši Zakon o javnim nabavkama.

Internet stranica Društva je informativnog karaktera, pruža transparentne informacije o uslugama i aktivnostima sadašnjim i potencijalnim klijentima. Marina Bar će i dalje nastaviti informisanje preko društvenih mreža i web-portala.

                                                       UPRAVA ADMARINA BAR   

Bar, 01.12.2020.g


Leave a Reply