OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Category : Vijesti

OBAVJEŠTAVAMO DA NA GATOVIMA I TERITORIJI MARINA NIJE DOZVOLJEN UKRCAJ PUTNIKA.

BAR, JUL, 2019.                                                              UPRAVA AD MARINA BAR


Leave a Reply