OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Category : Vijesti

OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE DA SVA  PLOVILA ,RASHODOVANA PLOVILA  I SVE PREDMETE, KOJA SU UNIJETA BEZ ODOBRENJA AD  MARINA BAR, A  KOJA SU U NJIHOVOM VLASNIŠTVU, UKLONE SA PROSTORA MARINE I ODLOŽE IH VAN MARINE.

NALAŽE SE VLASNICIMA PLOVILA ZA PRIVREDNU DJELATNOST DA SVE PREDMETE UKLONE SA PROSTORA  MARINE I ODLOŽE NA SVOJA PLOVILA.

NAPOMINJEMO DA ĆE SVI PREDMETI KOJI SE NADJU NA CJELOKUPNOM PROSTORU MARINE U TRENUTKU ČIŠĆENJA BITI TRETIRANA KAO OTPAD, TE ĆE SE ISTI VOZILIMA DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI BAR UKLONITI IZ MARINE.

BAR, JUL, 2019.                                                                    UPRAVA AD MARINA BAR


Leave a Reply