PERMANENTNO USAVRSAVANJE I OBUKA KADROVA AD MARINA BAR

PERMANENTNO USAVRSAVANJE I OBUKA KADROVA AD MARINA BAR

Category : Vijesti

Zaposleni u AD Marina Bar kao clanovi istrazivackog tima projekta SUST-MARINA pohadjali su kurs za interne provjerivace u odnosu na QMS & EMS (Quality Management System (sistem menadzmenta kvalitetom) i EMS (Enviromental Management System (sistem menadzmenta zastitom zivotne sredine).

Kurs se odrzao 18. i 19. maja 2015 god. u zgradi Agencije za zastitu zivotne sredine u Podgorici, od strane Lloyd’s Register d.o.o Beograd. Kursem zaposleni su stekli Sertifikate internog provjerivaca integrisanog sistema kvaliteta QMS & EMS. Ovo predstavlja nacin za uvodjenje integrisanog sistema kvaliteta, koji znaci ne samo obezbjedjenje kvaliteta usluga (servisa), vec i brigu za zastitu zivotne sredine. Prema tome, uvodjenje ISO 14001 u poslovnom sistemu AD Marina Bar predstavlja nadogradnju i dopunu sistema po ISO 9001 u cilju logicnog pristupa potpunom upravljanju kvalitetom poslovanja u poslovnom sistemu.


Leave a Reply