Predstavljanje AD Marine Bar kroz projekat SUST-MARINA na međunarodnoj konferecniji MHCL 2017

Predstavljanje AD Marine Bar kroz projekat SUST-MARINA na međunarodnoj konferecniji MHCL 2017

Category : Vijesti

U Beogradu je u periodu od 4.-6.oktobra, 2017., održana XXII međunarodna konferencija (Material Handling, Constructions and Logistics – MHCL 2017) koja se tradicionalno održava svake druge godine na Tehnološkom Univerzitetu u Beču i Mašinkom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Kao i ranijih godina na ovoj međunarodnoj konferenciji tradicionalno se održava sekcija Maritime and Port Logisitics, koja je ove godine bila posvećena realizaciji projekta „Primjena i promocija koncepta održivog razvoja u AD Marina Bar“ („Applying and Promoting the Concept of Sustainable Development to AD Marina Bar“ – SUST-MARINA), s posebnim osvrtom na AD Marinu Bar i dostignute rezultate kroz navedni projekat u prethodnom periodu.

Članovi projektnog tima SUST-MARINA projekta, prof. dr Branislav Dragović i prof.dr Stratos Papadimitriou sa Univerziteta u Pireju, zajedno sa Izvšrnim direktorom AD Marine Bar, dr Radovanom Orlandićem i specijalnim gostima ove sesije, prof. dr Nikitom Nikitakosom sa Univerziteta Egean na Hiosu (University of Aegean – Chios) i dr Thalisom Zisom (Technical University of Denmark) iz Kopenhagena, dodatno su sa teorijskog i primijenjenog aspekta objasnili dostignute rezultate u procesu sertifikacije AD Marine Bar. Pored više pristunih profesora iz cijelog svijeta, u glavnoj konferencijskoj sali, ovoj sesiji i posebno prezentaciji AD Marine Bar, su prisustvovali dva kopredsjedavajuća ove značajne međunarodne konferencije.

Predstavlajnje marine Bar, kroz koncept održivog razvoja, propraćeno je s velikim interesovanjem, jer nautički turizam danas  predstavlja veoma interesantnu, rastuću, privrednu granu  i vrlo perspektivan oblik savremene turističke ponude.


Leave a Reply