PREZENTACIJA MARINE BAR NA UNIVERZITETU U DRAČU

PREZENTACIJA MARINE BAR NA UNIVERZITETU U DRAČU

Category : Vijesti

 

Na Univezitetu Aleksander Moisiu iz Drača, Albanija, u četvrtak 04. aprila na 2. međunarodnoj konferenciji pod nazivom 2nd International Scientific Conference on Professional Studies učestvovali su prof. dr Branislav Dragović, Pomorski fakultet Kotor, Univerzitet Crne Gore, i prof. dr Radovan Orlandić, Izvršni direktor AD Marina Bar-Montenegro. Oni su na ceremoniji otvaranja prvo pozdravili sve učesnike ove međunarodne konferencije, zaželjeli uspješan rad organizatorima iste, predstavili isntituciju i kompaniju iz koje dolaze i ukazali na razvojne potencijale crnogorske pomorske industrije i mogućnosti bilateralne i regionalne saradnje. Na poziv organizatora i predsjednika konferencije prof. dr Osmana Metale, prof. Dragović i prof. Orlandić, kao specijalni gosti konferencije, predsjedavali su posebnom sekcijom iz oblasti Pomorske industrije na kojoj su održali jednočasovno predavanje koje se sastojalo od:

  • Predstavljanja prijavljenog naučnog rada na konferenciji pod nazivom SCENARIO-BASED ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL ASPECTS IN THE AD MARINA BAR autora Branislava Dragovića i Radovana Orlandića;
  • Predstavljanja AD Marine Bar kao prve Blue Flag marine u Crnoj Gori i marine sa ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 sertifikatima, AD Marine Bar kao Gold Anchor marine koji su ostvareni kroz SUST-MARINA projekat, programa unapređenja rada asocijacije crnogorskih marina sa posebnim osvrtom na AD Marinu Bar, programa zaštite od rizika prostora marine i crnogorskog obalnog područja u odnosu na procjenu i upravljanje aspekatima životne sredine, programa održivog razvoja u AD Marini Bar kroz širenje postojećih kapaciteta uz poštovanje eko standarda i pozicioniranje marine kao “eko marine”;
  • Predstavljanja kapaciteta i razvojnih potencijala AD Marine Bar na principima modela održivog razvoja, ukazujući na značaj razvoja nautičkog turizma za Crnu Goru.

Pored naučnih radova  iz oblasti pomorstva i nautike, na konferenciji su predstavljeni i radovi iz oblasti ekonomije i biznisa, zaštite životne sredine, prostornog planiranja, arhitekture, građevinarstva  i umjetnosti.

Prof. B. Dragović i prof. R. Orlandić su takođe na ovoj međunarodnoj konferenciji, ukazali na potrebu povezivanja pomorske privrede i nautičkog turizma  Crne Gore i Albanije kroz različite oblike privredne, univerzitetske, istraživačke, inovacione, projektne i razvojne saradnje, sa posebnim naglaskom na mogućnosti saradnje između Bara i Drača kao nosioca razvojnih inicijativa u bliskoj budućnosti.


Leave a Reply