Saopštenje

Saopštenje

Category : Vijesti

AD Marina Bar obavještava da u skladu sa poslovnom politikom kompanije,u cilju  osavremenjivanju marinske infrastrukture,čišćenja prostora, povećanja operativnosti i nivoa bezbijednosti, te nesmetanog boravka svih korisnika i posjetioca marine, sprovodi kontrolisan promet lica i vozila. S toga,  do kraja godine shodno planu  instaliraće se i savremeni video nadzor čime će se omogućiti  monitoring cjelokupnog prostora marine.

Kao što je poznato marina Bar sprovodi Sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu s ISO standardima i politika zaštite životne sredine je sastavni dio integrisanog sistema poslovne politike marine.

U svrhu  stalnog poboljšanja zaštite, ispunjavanja ekoloških standarda i postavljenih ciljeva, AD Marina Bar ima odličnu partnersku saradnju sa Upravom pomorske sigurnosti Bar, na nivou ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Planirane aktivnosti su   unaprijeđenje funkcionisanja marine uz obezbjeđenje široke ponude nautičkih sadržaja i usluga unutar prostora marine, kreiranje prepoznatljivosti marine kroz povezivanje marine i gradskog šetališta sa zaledjem i centrom grada, a kroz očuvanje, unapređenje prirodnih vrijednosti prostora i poboljšanja kvaliteta životne  sredine .

Ciljevi i vizija kompanije su inovativnost, kreativnost, podsticanje razvoja, usmjerenost na korisnika, otvorenost za nove ideje, kako bi se pružila nova vrijednost marinskog prostora da se stvore uslovi da marina  istovremeno bude  atraktivno mjesto i za rad i društveni život, dok je uprava AD Marina Bar  već dugi niz godina suočena s devastacijom i uzurpiranjem  obalnog prostora od strane nesavjesnih i samovoljnih  pojedinaca.

Marina Bar je tipična mediteranska nautička luka, namijenjena pasioniranim nautičarima i ljubiteljima sportsko-rekreativnog nautičkog turizma i predstavlja  destinaciju koju karakterišu izvanredne prirodne vrijednosti, blizina Nacionalnih parkova, vrijedni kulturno istorijski  spomenici , gastronomija, običaji i folklor. Pozitivni efekti nautičkog turizma manifestuju se na svim nivoima, a njegov razvoj ne znači samo novi kvalitet cjelokupnog turističkog razvoja, nego i razvoj cijelog  niza pratećih privrednih djelatnosti, čiji efekti su posebno značajni za Opštinu Bar i Crnu Goru.


Leave a Reply