SKUPŠTINA AKCIONARA

Informacija o rezultatima glasanja XIX redovne skupstine akcionara AD Marina Bar


Glasacki listici za XIX redovnu Skupstinu akcionara AD Marina Bar

XIX REDOVNA SKUPSTINA AKCIONARA


Dnevni red za XIX Redovnu skupstinu akcionara


2.3Kvartalni finansijski iskazi na dan 30.09.2019

2.2Izvjestaj o upravljanju I-IX-2019

Informacija o glasanju na XVIII redovnoj Skupštini akcionara


Glasacki listic 2

Glasacki listic 3

Glasacki listic 4

Glasacki listic 5

Glasacki listic 6

Glasacki listic 7

Glasanje za clanove OD

Obavjestenje-uputstvo o nacinu ostvarivanja prava na XVII SK Punomocje

Materijali za XVIII Redovnu Skupstinu akcionaru Marina Bar

1.1Obavjestenje o izmjeni termina odrzavanja XVIII Redovne Skupstine akcionara Marina Bar

1.2 Dnevni red za XVIII Redovnu skupstinu akcionara

2.1Zapisnik sa XVII redovne SK 29.06.2018.g.

2.2 Predlog Zakljucka za usvajanje Zapisnika sa XVII redovne SK

3.1Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza 2018.g.

3.2Izvjestaj o finansijskom poslovanju AD Marina Bar 01 01 2018 -31 12 2018

3.3Scan. Bilans stanja 31.12.2018.

3.4Scan. Bilans uspjeha 01.01.2018. do 31.12.2018.

3.5Scan. Iskaz o promjenama na kapitalu

3.6Scan. Statisticki aneks 31.12.2018.

3.7Izvjestaj menadzmenta za 2018.godinu

4.1Izvjestaj o radu Odbora direktora AD Marina

4.2 Predlog odluke o usvajanju Izvjestaja o radu OD jun 2019

5.1AD Marina Bar_Izvjestaj revizora uz Statutarne FI 2018_FINAL

5.2Odluka OD AD Marina Bar u vezi Revizorskog izvjestaja-11.06.19.g.

5.3 Predlog odluke u vezi Revizorskog izvjestaja 2018

6.1 Predlog odluke o razresenju clanova OD- 2019

6.2 Predlog odluke o izboru clanova OD- 2019

8.1 Predlog odluke o imenovanju Revizora za 2018

8.2Ponuda revizije Reviko- 2019

8.3Ponuda za reviziju EUROREV

8.4AD Marina Bar – BDO_Ponuda za usluge revizije za 2019


Obavjestenje za izmjenu termina odrzavanja XVIII SK 27.06.2019.

Dnevni red za XVIII redovnu skupstinu

Informacija o rezultatima glasanja na XVII SK

Dopuna materijala za XVII redovnu skupstinu akcionara AD Marina Bar

Glasacki listici za XVII redovnu Skupstinu akcionara AD Marina Bar

XVII redovna Skupstina akcionara AD Marina Bar-materijal