SUST-MARINA Projekt – Posjeta Delegacije Svjetske banke

SUST-MARINA Projekt – Posjeta Delegacije Svjetske banke

Category : Vijesti

    U aktivnostima SUST-MARINA projekta (“Primjena i promocija koncepta održivog razvoja u AD Marina Bar“) koji sprovodi Ministartvo nauke u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” („INVO”), a koji se finansira iz sredstava kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj, po odluci broj: 01-1084 od 30.05. 2014. godine, delegacija Svjetske banke zajedno sa predstavnicima HERIC projekta i Ministarstva nauke Crne Gore, posjetila je AD Marinu Bar u cilju praćenja realizacije projekta SUST-MARINA.

    Ispred Svjetske banke, Delegaciju je predvodila g-đa Roberta Bassett, dok je ispred menadžmenta HERIC projektnog tima bio prisutan g-din Saša Ivanović, a ispred Ministarstva nauke g-đa Marijeta Barjaktarović Lanzardi. Delegaciju je primio Izvršni direktor AD Marine Bar, dr Radovan Orlandić zajedno sa svojim najbližim saradnicima i rukovodiocem projektnog tima prof. dr Branislavom Dragovićem i ostalim članovima projektnog tima. Sastanak je održan u AD Marini Bar 26. maja 2015. godine.

   U prvom dijelu sastanka Delegaciji Svjetske banke predstavljeni su dostignuti rezultati za prvu istraživačku godinu, dok je drugi dio sastanka protekao u obilasku marine gdje je posjećen gat 5 na kome je instalirana oprema kroz projekat SUST-MARINA.

Opširnije informacije na www.sustmarina.ac.me


Leave a Reply