U BARU OD 16. – 18. NOVEMBRA 2017. GODINE ODRŽAN DRUGI DIO XXII MEĐUNARODNE KONFERENCIJE MHCL 2017. u organizaciji SUST-MARINA projekta (MATERIAL HANDLING CONSTRUCTION AND LOGISTICS – MHCL 2017)

U BARU OD 16. – 18. NOVEMBRA 2017. GODINE ODRŽAN DRUGI DIO XXII MEĐUNARODNE KONFERENCIJE MHCL 2017. u organizaciji SUST-MARINA projekta (MATERIAL HANDLING CONSTRUCTION AND LOGISTICS – MHCL 2017)

Category : Vijesti

Drugi dio XXII međunarodne konferencije MHCL 2017 (Material Handling,Construction and Logistics),koja se svake druge godine održava u Beču i Beogradu u organizaciji Instituta za LogistikuTehnološkog Univerziteta iz Beča i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održan je od 16. do18. novembra u Baru u organizaciji SUST-MARINA projekta (APPLYING AND PROMOTING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO AD MARINA BAR). Ovaj međunarodni događaj značajnim dijelom odnosio se na AD Marinu Bar koja je predmet istraživanja SUST-MARINA projekta. Shodno tome, AD Marina Bar i HERIC-INVO kancelarija iz Podgorice (Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjeteu Vladi Crne Gore) podržali su organizaciju ovog međunarodnog događaja.Program drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 – Maritime and Port Logistics (http://sust-marina.wixsite.com/marina/ ) THE SECOND PART OF THE SPECIAL SESSION E – MARITIME AND PORT LOGISTIC OF THE XXII INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIAL HANDLING CONSTRUCTION AND LOGISTICS sastojao se od:

  1. Predstavljanja i analize dostignutih rezultata kroz SUST-MARINA projekat sa posebnim naglaskom na sertifikaciju AD Marine Bar koja je postal prva Blue Flag Marina u Crnoj Gori, prvi poslovni system iz pomorske privrede sertifikovan od strane TUV Rheinlandza ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015(QMS i EMS),a odnedavno Gold Anchor Marina sertifikovana od strane TYHA.
  2. Predstavljanja većeg broja, od ukupno 24 naučno-istraživačka rada, sadržana u Proceedings-u drugog dijela MHCL 2017, koja su napisana od strane autora sa osam univerziteta širom svijeta (Technical University of Denmark, TongMyong University South Korea, University of Piraeus, National Technical University of Athens, University of Aegean, University of Rijeka, University of Belgrade and University of Montenegro). Ove radove su saopštili vodeći profesori iz oblasti Maritime and Port Logistics kaoštosu prof. dr Stratos Papadimitriou, prof. dr Nikitas Nikitakos, prof. drVassilisTselentis, prof. dr Nenad Zrnić i drugi, s tim što je kao specijalni gost konferencije bio prisutan dr Thalis Zis koji je stekao doktorsku disertaciju na prestižnom Imperial College London iz oblasti Maritime and Port Logistics u klasi prof. dr Michael Bell-a.
  3. Po prvi put su na jednoj akademskoj međunarodnoj konferenciji predstavljeni poslovni sistemi iz pomorske privrede Italije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Kompanije FLOATEX Italija i Limit Plus Slovenija, AD Marina Bar, Luka Bar, Port of Adria, Luka Kotor, Marina Trogir i  Cerovo Bar, kvalitetnim prezentacijama su predstavili svoj rad i razvojne projekte kompanija.  Ovom sesijom presjedavao je prof. dr Radovan Orlandić.
  4. Organizovanja i realizacije specijalnih okrugih stolova iz oblasti Maritime and Port Logistics (Sustainable Development) gdje su medijatori bil i profesori prethodno navedenih univerziteta, a panelisti ostali učesnici konferencije. Tokom svih održanih okruglih stolova korišćena je mogućnost direktnog uključenja auditorijuma u raspravama ,koje su se vodila na različite teme iz Maritime and Port Logistics (Sustainable Development). Profesor Branislav Dragović je organizovao i vodio prvi okrugli sto na temu Dostignuti rezultati kroz SUST-MARINA projekat sa teorijskog i primijenjenog aspekta, kao i ceremoniju otvaranja konferencije zajedno sa prof. Stratosom Papadimitriouem, dok je drugim okruglim stolom presjedavao prof. Nikitas Nikitakos. Trećim okruglim stolom presjedavali su prof. Nenad Zrnić i dr Thalis Zis dok je uvodnu prezentaciju na ovom okruglom stolu pod nazivom Monitoring i mjerenja u AD Marini Bar sa aspekta održivog razvoja saopštio prof. VasilisTselentis.
  5. Direktno ostvarenih kontakata auditorijuma sa uglednim profesorima sa prethodno navedenih univerziteta, menadžerima iz navedenih poslovnih sistema i ostalim učesnicima konferencije.

Proceedings drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 sa 24 prethodno recenzirana naučna rada u štampanom izdanju i na CD-u, podijeljen je u preko 300 primjeraka sa veoma obimnim pratećim materijalom. Urednici ovog dijela Proceedings-a međunarodne konferencije MHCL 2017 su prof. Branislav Dragović i prof. Stratos Papadimitriou.

Ovaj jedistveni naučno-istraživački događaj (Drugi dio međunarodne konferencije MHCL 2017) otvorio je direktor INVO projekta i direktor direktorata Ministarstva nauke u vladi Crne Gore dr Darko Petrušić koji je direktno učestvoavao u radu treće sesije na konferenciji sa komentarima i pitanjima. On je posebno istakao postignute rezultate kroz SUST-MARINA projekat, naglašavajući da je ostvareno i dostignuto mnogo više od toga što je bilo predviđeno da se realizuje kroz 12 radnih paketa. Rukovodilac SUST-MARINA projekta, prof. Branislav Dragović posebno je čestitao direktoru INVO projekta, dr Darku Petrušiću i ostalim članovima radnog tima INVO projekta na ostvarenim rezultatima kroz SUST-MARINA projekat pred čitavim auditorijumom.

Tokom konferencije organizovane su posjete AD Marini Bar, Luci Bar i Port of Adria s aspekta povezivanja istraživanja  na univerzitetima i realnim problemima pomorske privrede,kao i posjeta starom gradu  Baru i staroj maslini, s aspekta turističke promocije crnogorskih kulturnih i turističkih potencijala.

Organizovanje specijalne sesije Maritime and Port logistics na međunarodnoj konferenciji MHCL nastaviće se i ubuduće, tako da se svi zainteresovani pozivaju da se pridruže XXIII MHC konfernciji, koja će biti organizovana 2019.godine u Beču.

Organizatori i domaćini drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 u Baru bili su profesori Branislav Dragović, rukovodilac SUST-MARINA  projekta i


Leave a Reply