VEZOVI NA KOPNU

  • Marina Bar raspolaže sa 250 vezova na kopnu-zimovnik;

 

  • Plovila koja imaju sklopljen ugovor za stalan vez u moru nudimo mogućnost zimovanja na kopnu;

 

  • Usluga dizalice